Lịch thi Goethe-OSD-TELC

Lịch thi ÖSD tại đại học Hà Nội:

http://de.hanu.vn/truong-dai-hoc-ha-noi/PMV03-c5-s16-a671-oo/lich-thi-oesd-nam-2019.html

Thời gian thi Hạn đăng kí
Đợt 1 17. – 20.01.2019 08.01.2019
Đợt 2 07. – 10.03.2019 26.02.2019
Đợt 3 18. – 21.04.2019 09.04.2019
Đợt 4 30.05 – 02.06.2019 21.05.2019
Đợt 5 15. – 18.08.2019 chỉ nhận đăng kí từ 29.07.2019 – 06.08.2019
Đợt 6 26. – 29.09.2019 17.09.2019
Đợt 7 31.10 – 03.11.2019 22.10.2019
Đợt 8 05. – 08.12.2019 26.11.2019

 

Lịch thi tại viện Goethe:

xem trực tiếp tại trang web: 

https://www.goethe.de/ins/vn/vi/sta/han/prf/anm.html

Bạn có thắc mắc gì không, hãy liên hệ chúng tôi để được tư vấn ngay nhé

Bạn có thắc mắc gì không
hãy liên hệ chúng tôi để được tư vấn ngay nhé