Tiếng Đức cho điều dưỡng

Là sự tự tin và niềm tự hào của Ánh Nguyễn khi là trung tâm đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam cung cấp khóa học này, giúp các học viên sẽ sang Đức học và làm Điều dưỡng viên có thể tự tin ngay từ ngày đầu tiên bước chân vào cơ sở đào tạo và thực tập.

Nội dung học:

  • Giới thiệu về hệ thống chăm sóc sức khỏe tại Đức
  • Giao tiếp ngôn ngữ và phi ngôn ngữ với bệnh nhân
  • Từ vựng – Mẫu câu chuyên ngành Điều Dưỡng
  • Triệu chứng học cơ bản
  • Giải phẫu học cơ bản
  • Vệ sinh học cơ bản
  • Phục hồi chức năng cơ bản
  • Từ vựng – Mẫu câu chuyên ngành Điều Dưỡng

Lịch học

Bạn có thắc mắc gì không, hãy liên hệ chúng tôi để được tư vấn ngay nhé

Bạn có thắc mắc gì không
hãy liên hệ chúng tôi để được tư vấn ngay nhé