Luyện Thi B1

Học vào các buổi sáng từ thứ 2 đến thứ 6.

1 buổi tương đương 4 UE (Unterrichtseinheit), 1 UE = 45 phút, nghỉ giải lao 15 phút giữa giờ.

Các buổi chiều tự ôn theo nhóm với sự hỗ trợ của giáo viên

Nội dung chính:

  • Kiểm tra trình độ đầu vào 4 kỹ năng nghe nói đọc viết.
  • Hệ thống lại kiến thức, chủ điểm quan trọng từ A1 tới B1.
  • Luyện thi theo format thi của Goethe, Telc và ÖSD.
  • Khắc phục các điểm yếu của từng cá nhân.

Lịch học

Bạn có thắc mắc gì không, hãy liên hệ chúng tôi để được tư vấn ngay nhé

Bạn có thắc mắc gì không
hãy liên hệ chúng tôi để được tư vấn ngay nhé