LỚP B2

Nếu có chứng chỉ B2 tiếng Đức, bạn sẽ có thể tham gia vào các khóa học nghề hay chương trình phổ thông trung học của hầu hết các trường tại Đức. Vì thế bạn sẽ rút ngắn được ít nhất 6 tháng và tiết kiệm được rất nhiều chi phí học tập tại Đức. Tuy nhiên theo kinh nghiệm của các giáo viên tại các viện ngôn ngữ Đức, dù bạn đã thi được B2 tại Việt Nam thì khi sang Đức sẽ là lý tưởng nếu bạn được học thêm 3 tháng tiếng Đức nữa nhằm củng cố kỹ năng nghe nói rồi mới nhập học.

Lịch học

Bạn có thắc mắc gì không, hãy liên hệ chúng tôi để được tư vấn ngay nhé

Bạn có thắc mắc gì không
hãy liên hệ chúng tôi để được tư vấn ngay nhé