LỚP A1

Thi đạt chứng chỉ A1 là yêu cầu dành cho những học viên kết hôn với người Đức, phục vụ nhu cầu đoàn tụ gia đình. Đây cũng thể hiện luật pháp khắt khe của nước Đức, nhằm đảm bảo khả năng hội nhập vào cuộc sống Đức của bất cứ ai nhập cư vào Đức.

Trình độ A1 – Sơ cấp: có thể hiểu và sử dụng được những mẫu câu đơn giản và thông dụng hàng ngày, phục vụ các nhu cầu giao tiếp thiết yếu nhất. Có thể giới thiệu về bản thân và hỏi người khác về các vấn đề cá nhân, như nơi ở, bạn bè và các đồ dùng (học viên cũng có thể trả lời những câu hỏi này khi cần). Có thể giao tiếp ở mức đơn giản nếu người đối thoại nói chậm và có thiện chí giúp đỡ.

Lịch học

Bạn có thắc mắc gì không, hãy liên hệ chúng tôi để được tư vấn ngay nhé

Bạn có thắc mắc gì không
hãy liên hệ chúng tôi để được tư vấn ngay nhé