Lớp cho trẻ em

  • Giá2 triệu vnđ
  • Thời lượng10 buổi
  • Ngày bắt đầu20/12/2018

1 buổi học = 2 UE (Unterrichtseinheit), 1 UE = 45 phút.
Học các buổi tối thứ ba, năm, bẩy
18h00 đến 19h45, bao gồm 15 phút nghỉ giữa giờ.

Lớp cho trẻ em
Đăng ký

Bạn có thắc mắc gì không, hãy liên hệ chúng tôi để được tư vấn ngay nhé

Bạn có thắc mắc gì không
hãy liên hệ chúng tôi để được tư vấn ngay nhé