Hệ thống giáo dục tại Đức

Hệ thống đào tạo của Đức tương đối phức tạp, chi tiết và có nhiều điểm khác biệt so với hệ thống đào tạo tại Việt Nam. Trong đó học sinh được phân loại từ rất sớm theo năng lực học tập và từ đó có định hướng nghề nghiệp phù hợp cho tương lai. Bài viết này giới thiệu những bậc học cơ bản (chứ không phải tất cả các mô hình giáo dục) tại Đức. Do sự khác biệt về hệ thống nên các từ dịch sang tiếng Việt cũng chỉ là tương đối chứ ko thể hoàn toàn chính xác.

 

– Tiểu học (Grundschule):  Vì Đức là thể chế liên bang, nên hệ thống giáo dục của mỗi bang cũng là khác nhau. Trường tiểu học được bắt đầu từ lớp 1 đến lớp 4 (có thể đến lớp 6 ở một số bang). Chương trình tiểu học bắt buộc các em phải đi học. Sau khi học tiểu học xong, học sinh sẽ được phân loại theo năng lực học tập, tương đương với 3 loại trường khác nhau ở Đức:

– Trường Hauptschule – Trường căn bản: Dành cho những học sinh yếu, có sự tiếp thu chậm và định hướng tương lai là học nghề. Tại đây học sinh học đến lớp 9 là có thể ra học nghề. Chương trình Hauptschule kéo dài 5 năm. Học sinh tốt nghiệp sẽ nhận chứng chỉ tốt nghiệp. Nếu trong quá trình học học sinh học tốt thì có thể chuyển lên Realschule.

– Trường Realschule – Trường thực hành: dành cho các học sinh học từ lớp 5 đến lớp 10 có trình độ khá hơn học sinh ở trường Hauptschule. Kéo dài 6 năm. Ở đây các học sinh sẽ được học các kiến thức thực tế, chương trình học khó hơn chương trình học tại trường Hauptschule. Học sinh tại trường Realschule sẽ tốt nghiệp sau khi học xong lớp 10. Trong quá trình học, học sinh giỏi sẽ được chuyển tiếp lên bậc cao hơn, đó là trường Gymnasium, từ đó mới được lên thẳng bậc Đại học.

Khi tốt nghiệp Trường Thực hành Realschule, học sinh có thể theo học ở hầu hết các trường dạy nghề vừa học vừa thực hành (Dual Ausbildung) rồi đi làm. Nếu muốn học tiếp, học sinh có thể học Trường chuyên nghề (Fachschule) thêm 2 năm, sau đó có thể tiếp tục học hệ Đại học ứng dụng Fachhochschule. Với bằng Fachochschule này học sinh có thể tiếp tục vào học Đại học (Universität). Không có con đường đi thẳng từ Realschule vào thẳng Đại học  (Universität)

– Trường Gymnasium – Trường chuyên: dành cho những học sinh giỏi. Tại đây, học sinh được đào tạo với kiến thức chất lượng, trình độ cao hơn so với hai trường nói trên. Gymnasium kéo dài 5 năm (có bang 6 năm), sau đó tốt nghiệp để lấy bằng tốt nghiệp PTTH hay bằng tú tài (Abitur). Với tấm bằng Abitur học sinh có thể vào thẳng các hệ trường đại học tùy theo điểm số tốt nghiệp. Ví dụ:

– Hệ đại học ứng dụng (Fachhochschule), một số ngành mang tính ứng dụng cao.

– Hệ đại học tổng hợp truyền thống ở Đức với các ngành học đa dạng và chuyên sâu, gắn kết cả nghiên cứu chuyên sâu. Các trường này có quyền đào tạo các  bậc học cao hơn nữa như tiến sĩ.

Như vậy 9 năm học căn bản là bắt buộc đối với học sinh. Sau đó  căn cứ vào kết quả học tập, học sinh sẽ tiếp tục được đào tào và hướng nghiệp phù hợp.

 

Bạn có thắc mắc gì không, hãy liên hệ chúng tôi để được tư vấn ngay nhé

Bạn có thắc mắc gì không
hãy liên hệ chúng tôi để được tư vấn ngay nhé